Skip to main content

Subaru Impreza WRX STI Recalls

The most frequently recalled Impreza WRX STI years are the 2011 (0.0x per year), 2012 (0.0x per year).

The Impreza WRX STI has been recalled 0 times over 2 years.